Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Liczba odwiedzających: 726
W czasie dni wolnych w szkole prowadzone są zajęcia świetlicowe dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu- obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie do wychowawcy klasy

Dni wolne od zajęć dydaktycznych  w roku szkolnym 2022/2023

 

02. 09.2022 r. dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów z kl. I- VIIII (Rozporządzenie MEN  z dnia 11  sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego  Dz.U. z 2017.r poz. 1603).

 

14.10.2022  dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów z kl. I- VIIII  (art. 74 Karty Nauczyciela)  

 

31. 10 2022r. dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów z kl. I- VIII  (Rozporządzenie MEN  z dnia 11  sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego  Dz.U. z 2017.r poz. 1603).

 

02.05.2023r. dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów z kl. I-VIII   (Rozporządzenie MEN  z dnia 11  sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego  Dz.U. z 2017.r poz. 1603).

 

23.05.2023r. egzamin ósmoklasisty z języka polskiego dzień wolny od zajęć dydaktycznych  dla uczniów z kl. I- VII  (Rozporządzenie MEN z dnia 11  sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego  Dz.U. z 2017.r poz. 1603).

 

24.05.2023r. egzamin ósmoklasisty z matematyki dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów z kl. I- VII  (Rozporządzenie MEN z dnia 11  sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego  Dz.U. z 2017.r poz. 1603).

 

25.05.2023r. egzamin ósmoklasisty z języka obcego dzień wolny od zajęć dydaktycznych  dla uczniów z kl. I- VII i oddziału przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 11  sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego  Dz.U. z 2017.r poz. 1603).

 

09.06.2023r.dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów z kl. I- VIII (Rozporządzenie MEN z dnia 11  sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego  Dz.U. z 2017.r poz. 1603).

 

W czasie dni wolnych od zajęć dydaktycznych, uczniowie, którym rodzice nie są  w stanie zapewnić opieki w domu, mogą korzystać z zajęć opiekuńczych w szkole. Obecność ucznia w szkole w tych dniach rodzic/prawny opiekun zgłasza, przynajmniej 3 dni wcześniej, pisemnie wychowawcy (dopuszcza się zgłoszenie przez dziennik Librus). W dniach wolnych nie ma dowożenia autokarem gminnym oraz nie ma dożywiania dla uczniów z kl. I- VIII.